Skip to content

Algemeen

Barning Business Center BV handelend onder de naam Barning Telecom en Barning Engineering en Lelieveld Communicatie BV handelend onder de naam Barning Rental, vinden het belangrijk om persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Barning Business Center BV en Lelieveld Communicatie BV houden zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

De directeur van Barning Holding (Barning Business Center BV en Lelieveld Communicatie BV) is de verwerkingsverantwoordelijke.

Contact gegevens

Barning Business Center BV & Lelieveld Communicatie BV
De Roysloot 2
2231 NZ Rijnsburg
T:071-4081234
info@barning.nl

Functionaris gegevensbescherming

Bij Barning Business Center BV en Lelieveld Communicatie BV is een gegevens Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Hij is te bereiken via fg@barning.nl

Wanneer verzamelen we je gegevens?

We verzamelen gegevens van je, sommige verzamelen we geautomatiseerd, andere lever je aan ons aan. De momenten waarop wij jouw gegevens verzamelen zijn:

 • Als je onze websites bezoekt
 • Als je iets koopt of bestelt in de webshop
 • Als je iets koopt of bestelt in de winkel
 • Als je contact met ons opneemt via de website
 • Als je iets te reparatie aanbiedt
 • Als je ons op social media noemt of volgt

Soorten gegevens die we verzamelen

Welke soorten gegevens verzamelen we:

 • Contactgegevens
  • Naam adres woonplaats, aanhef, leeftijdsindicatie, E-mail en telefoonnummers
 • Financiële informatie
  • Je IBANnummer, creditcard gegevens en naam rekeninghouder
 • Identificatie gegevens
  • Tracking cookies, IP-adressen en gegevens die je browser meestuurt zoals taal en landeninstellingen, plug-ins en besturingssysteem informatie
 • Data over het gebruik van onze sites
  • Analytics informatie, responstijden, bekeken pagina’s, bezoekduur, aantal bekeken pagina’s, terugkerend bezoek interval
 • Social media
  • Profielinformatie en contactgegevens die daarmee beschikbaar komen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Barning Business Center BV en Lelieveld Communicatie BV kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming c.q. toezicht.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@barning.nl  dan zorgen wij ervoor dat deze informatie verwijderd wordt.

Waarom verwerken we je gegevens?

Als je onze websites bezoekt

Als je onze website bezoekt ontvangen wij persoonsgegevens uit je browser, ongeacht of je een formulier invult en aan ons stuurt. De gegevens die wij ontvangen zijn tracking en functionele cookies, daarover kun je meer lezen in onze cookieverklaring. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zijn dat u onze website niet volledig kunt gebruiken.

Naast de tracking en functionele cookies ontvangen wij onnauwkeurige locatiegegevens zoals je IP-adres. Dit gebruiken wij om te kunnen zien waar ter wereld belangstelling voor onze diensten vandaan komt en dit te kunnen koppelen aan onze eigen marketingactiviteiten.

Als je iets koopt of bestelt in de webshop

Bij het doen van een aankoop of bestelling word je gevraagd om specifieke persoonsgegevens, waaronder NAW, E-mailadres en telefoonnummer over te dragen zodat wij contact met je kunnen opnemen over de levering en deze bij je kunnen (laten) bezorgen. Bij het doen van een betaling ontvangen wij via de bevestiging die wij ontvangen van de leverancier van het betalingssysteem je IBANnummer. Deze verwerken wij in ons boekingssysteem en de boekhouding zodat we weten of de aankoop betaald is of nog betaald moet worden.

Als je iets koopt of bestelt in de winkel

Bij het doen van een aankoop in de winkel  wordt soms gevraagd om specifieke persoonsgegevens, waaronder NAW, E-mail en telefoonnummer over te dragen zodat wij bijv. een telefoonabonnement kunnen aanvragen, contact met je kunnen opnemen over de levering en/ of deze bij je thuis kunnen bezorgen. Bij het doen van een betaling ontvangen wij via de bevestiging die wij ontvangen van de leverancier van het betalingssysteem je IBANnummer. Deze verwerken wij in onze de boekhouding zodat we weten of de aankoop betaald is of nog betaald moet worden.

Als je contact met ons opneemt

Als je ons belt of e-mailt dan registreren wij je naam en telefoonnummer zodat we je kunnen terugbellen. Als je ons een e-mail stuurt dan registreren wij de afzendergegevens en de inhoud, inclusief bijlagen en meta data. Deze gebruiken wij om spam te kunnen voorkomen en je via hetzelfde kanaal netjes je vragen of verzoeken te kunnen beantwoorden.

Als je ons op social media noemt of volgt

Door met onze social media-accounts te interacteren komt voor ons jouw profielinformatie beschikbaar. Wij gebruiken social media-informatie om via datzelfde kanaal met jou te kunnen communiceren over onze dienstverlening, nieuws te kunnen sturen, aanbiedingen te kunnen doen en je te vragen deel te nemen aan online campagnes.

Gegevensverstrekking aan derden

Barning Business Center BV en Lelieveld Communicatie BV verstreken geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens

Wij zorgen dat je gegevens adequaat beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging aan in overeen­stemming met de geldende wettelijke eisen en de laatste stand der techniek.

Inzage, correctie, verwijdering van gegevens en recht van verzet

Je mag eenmalig, zonder kosten, inzicht krijgen in de gegevens die door Barning Business Center BV, Lelieveld Communicatie BV of haar partners zijn verwerkt. Deze gegevens desgewenst laten aanpassen of verwijderen tenzij wettelijke voorschriften zich daar tegen verzetten. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of mailingen van Barning Business Center BV en Lelieveld Communicatie BV via E-mail, telefoon of post.

Rechten betrokkenen

Verzoeken ter uitoefening van de hierboven genoemde rechten kunnen per E-mail worden gezonden aan fg@barning.nl. Dit verzoek dien je met redenen omkleed aan te geven over welke gegevens het gaat.

Waar verwerken we de data?

We verwerken de data in ons eigen datacenter en voor een deel in de Cloud. Met de Cloud leverancier zijn afspraken vastgelegd over opslag en/of gegevensuitwisselingen met landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Gebruik van derden partijen voor verwerking

Soms is het noodzakelijk om jouw gegevens aan een derden partij door te sturen om onze systemen goed te laten werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de het kunnen uitvoeren van een betalingstransactie of het afsluiten van telefoon abonnement. Wij zien erop toe dat er niet meer dan strikt noodzakelijke gegevens uitgewisseld worden en dat de partijen die wij hiervoor gebruiken voldoen aan de geldende wetgeving.

Klachten

Als je vindt dat wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan kun je een klacht hierover indienen bij fg@barning.nl  Alle klachten worden in principe binnen 14 dagen schriftelijk (per E-mail) afgehandeld. Van elke ingediende klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Wijziging van deze privacyverklaring

Barning Business Center BV en Lelieveld Communicatie BV behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2020. Eerder gepubliceerde verklaringen komen per direct te vervallen.