skip to Main Content

Medewerkers vinden bedrijfs-IT vaak te complex

Dankzij digitalisering van processen zijn we in staat ons werk efficiënter uit te voeren. Vaak wordt er van uitgegaan dat nieuwe technologie ons werk daarnaast makkelijker maakt. Uit onderzoek van Sharp blijkt echter dat dat lang niet altijd het geval is. Zo vindt één op de drie medewerkers de technologie op de werkvloer te ingewikkeld. Daarmee gaan veel kansen verloren.

Onbruik door gebrek aan ervaring
Technologieën die worden ingezet om het werk makkelijker te maken worden vaak te complex bevonden, zo meldt het onderzoek. Daardoor worden werkprocessen juist ingewikkelder. Een oorzaak dat technologie niet gebruik wordt is een gebrek aan ervaring; 26 procent van de medewerkers geeft bijvoorbeeld aan dat ze gewoon niet weten hoe ze de nieuwe technologie moeten gebruiken. 39 procent van de medewerkers gebruikt liever een privédevice omdat ze hiermee fijner kunnen werken. Een kwart van de medewerkers zegt weleens dat apparatuur defect is om zo onder gebruik uit te komen. Het zijn voorbeelden van hoe de introductie van nieuwe technologie een averechts effect heeft.

Meerwaarde technologie wel bekend
Het is echter niet zo dat medewerkers onwelwillend staan tegenover nieuwe technologie. 40 procent van de respondenten laat weten dat gebruiksvriendelijke technologie hen zal helpen efficiënter en productiever te werken. Ook zou 36 procent sneller geneigd zijn informatie te delen met collega´s wanneer technologie dit ondersteunt. De wil is er dus wel degelijk. En terecht. Nieuwe technologieën maken het werk van de medewerker tenslotte ook daadwerkelijk makkelijker. Denk bijvoorbeeld aan cloud-apps, waarmee locatieonafhankelijk gewerkt kan worden. Dit leidt tot een hogere productiviteit en medewerkerstevredenheid.

Betrek het personeel
In de praktijk ontstaat er vaak een gat tussen kennis en kansen. De oplossing: vergroot de kennis. Dat kan uiteraard op veel verschillende manieren. Zo doen organisaties er goed aan medewerkers te betrekken bij het keuzeproces. Door hun wensen en eisen mee te nemen kan technologie beter worden afgestemd op de praktijk. Ook trainingen en workshops dragen in hoge mate bij aan productief gebruik van nieuwe technologie.