skip to Main Content

Barning behaalt ISO 14001 milieu certificering

Barning heeft naast de ISO 9001 certificering, die recent voor het achtste opeenvolgende werd toegekend, ook een ISO 14001 certificering gekregen. ISO 14001 is wereldwijd de toonaangevende norm voor milieumanagementsystemen. Het doel van de ISO 14001 is dat de organisatie haar milieuprestaties beheerst en verbetert. De norm vraagt om continue verbetering op het gebied van milieu en duurzaam ondernemen. Er wordt gekeken naar het huidige milieubeleid en relevante wet- en regelgeving.

Na een intensief voorbereidingstraject van zowel management als medewerkers heeft vorige maand de audit plaatsgevonden en is op basis hiervan Barning gecertificeerd voor ISO 14001. De gehele organisatie van Barning is trots om op deze manier een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu en duurzaam te ondernemen